Ավելացվել է Զամբյուղ

Առաքման քաղաքականություն

Հաճախորդների գոհունակության ապահովումը միշտ եղել է մեր առաջնահերթությունը: Մեր առաջնահերթ նպատակն է երաշխավորել, որ հաճախորդների բեռները առաքվեն ապահով և հատկացված ժամանակային միջակայքում:

Մեր թիմն ուշադիր վերահսկում է բոլոր փաթեթները՝ ուղարկելու պահից մինչև նրանց հաջող առաքումը հաճախորդներին: Մենք հույս ունենք վստահություն ձևավորել և յուրաքանչյուր առաքված պատվերով ժպիտ պարգևել մեր հաճախորդներին:

Առաքման գործընթացը և կարգը

Ապրանք(ներ)ը վաճառողի կողմից առաքվում է մեր պահեստ: Ապրանք(ներ)ը այնուհետև մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են մեր պահեստում՝ նախքան դրանք մեր հաճախորդներին ուղարկելը: Մենք իրականացնում ենք այդ բեռների ժամանակին առաքումը՝ օգտագործելով 3-րդ կողմի սուրհանդակային ծառայությունները, որոնք մեր անունից պատվերներ են առաքում հաճախորդներին:

Առաքման ընտրանքներ՝

Երբ պատվեր եք կատարում, կարող եք ընտրել առաքման տարբերակները վճարման ժամանակ: Ապրանքի նկարագրության մեջ նշված նախնական ամսաթիվը էական ազդեցություն ունի առաքման տարանցման ժամանակի վրա:

Առաքման վճարներ՝

Առաքման ընդհանուր վճարները հաշվարկվում են վճարման էջում: Առաքման վճարները տարբերվում են՝ կախված ապրանքի քաշից և չափից, ինչպես նաև ընտրված առաքման տարբերակից: Առաքման վճարները փոփոխվում են յուրաքանչյուր լրացուցիչ ապրանքի հետ, որն ավելացվում է ձեր զամբյուղին: Հաճախորդները կարող են ավելի շատ խնայել առաքման վրա՝ ավելացնելով իրենց զամբյուղի չափը մեկ ապրանքի պատվերներ կատարելու փոխարեն:

Կարևոր կետեր, որոնք պետք է հաշվի առնել առաքման հետ կապված՝

Համոզվեք, որ Դուք մանրամասն ծանոթ եք հետևյալ ցուցանիշներին՝

 1. Փաթեթավորման սահմանափակումներ՝

  Միջազգային ավիացիոն կազմակերպության նորմերի և չափորոշիչների համաձայն՝ դյուրավառ հեղուկներ, սեղմված գազեր, հեղուկ գազեր, օքսիդացնող նյութեր և դյուրավառ պինդ նյութեր պարունակող ապրանքները ենթակա են փաթեթավորման սահմանափակումների՝ ելնելով դրանց ծավալից: Ձեր պատվերը կառաքվի մի քանի փաթեթներով, եթե այն պարունակում է նման ապրանք(ներ):

 2. Մաքսատանը մնացած առաքումներ՝

  Ինչ վերաբերում է Ubuy կայքի միջոցով հաճախորդի կողմից կատարված յուրաքանչյուր գնմանը, ապա նպատակակետ երկրում ստացողը բոլոր դեպքերում պետք է լինի «Պատասխանատու ներմուծող» և պետք է համապատասխանի Ubuy կայքի միջոցով գնված ապրանք(ներ)ի համար նշված նպատակակետ երկրի բոլոր օրենքներին և կանոնակարգերին:

  Սուրհանդակային ծառայություններ մատուցող ընկերությունը սովորաբար հոգում է մաքսազերծման ընթացակարգը։ Եթե բեռը պահվում է մաքսատանը «Պատասխանատու ներմուծողից» պահանջվող համապատասխան թղթաբանության/փաստաթղթերի/հայտարարագրի/ պետական արտոնագրի կամ վկայագրերի թերի լինելու կամ բացակայության պատճառով՝

  • Եթե Պատասխանատու ներմուծողը» մաքսային մարմիններին չի տրամադրում պահանջվող փաստաթղթերը և թղթաբանությունը, և արդյունքում ապրանք(ներ)ը առգրավվում են մաքսային ծառայության կողմից, Ubuy-ը չի վերադարձնելու գումարը: Հետևաբար, մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս նախապես պատրաստվել և մաքսային մարմինների պահանջի դեպքում ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթեր:
  • Եթե բեռը վերադարձվում է մեր պահեստ հաճախորդի կողմից փաստաթղթերի բացակայության և այլնի պատճաժով, գումարը վերադարձվում է միայն ապրանքի գնման արժեքից հետադարձ առաքման վճարը հանելուց հետո: Առաքումը և մաքսային վճարները չեն ներառվում փոխհատուցման մեջ:
 3. Չառաքված առաքումները/Մերժված առաքումները վերադարձվել են

  Երբ առաքումը հաստատվի մաքսային մարմինների կողմից, համապատասխան սուրհանդակային ընկերությունը կկապվի հաճախորդի հետ և կկազմակերպի պատվերի առաքումը՝

  Եթե հաճախորդը չի արձագանքում, հրաժարվում է ընդունել առաքումը կամ հրաժարվում է վճարել փոխադրողին առաքման ժամանակ գործող տուրքերն ու հարկերը: Բեռը վերադարձվում է ծագման երկիր:

  Հաճախորդը կարող է գումարի վերադարձի պահանջ ներկայացնել վերը նշված դեպքերում: Եթե Ubuy-ի վերադարձի քաղաքականության համաձայն առաքումը վերադարձի ենթակա է, Ubuy-ը կվերադարձնի միայն վնասված առաքվող ապրանքների գինը: Առաքման և մաքսային վճարները չեն ներառվի փոխհատուցման մեջ: Հետադարձ առաքման արժեքը նույնպես կնվազեցվի բեռնափոխադրման մեջ արտացոլված ապրանքների ընդհանուր գնից:

  Եթե փոխադրումը չի վերադարձվում կամ ապրանքը(ներ)ը վերադարձման ենթակա չէ, ապա հաճախորդն իրավասու չէ փոխահտուցման:

 4. Արգելված ապրանքներ և սահմանափակված ապրանքների ներմուծում նպատակակետ երկրում՝

  Ubuy-ը ձգտում է համապատասխանել օրենքներին և երաշխավորում է, որ ապրանք(ներ)ը համապատասխանի տվյալ երկրների կարգավորող և անվտանգության պահանջներին: Այնուամենայնիվ, Ubuy կայքում նշված ոչ բոլոր ապրանք(ներ)ը կարող են հասանելի լինել Ձեր համապատասխան նպատակակետ երկրում գնելու համար: Ubuy-ը ոչ մի խոստում կամ երաշխիք չի տալիս կայքում նշված որևէ ապրանք(նեի)ի առկայության վերաբերյալ, որոնք հասանելի են հաճախորդի համապատասխան նպատակակետ երկրում:

  Ubuy-ի կայքում գնված բոլոր ապրանքները մշտապես ենթակա են ցանկացած իրավասու երկրի արտահանման, առևտրի և սակագների բոլոր կանոնակարգերին: Քանի որ միլիոնավոր ապրանքներ հասանելի են մեր կայքում/հավելվածում, դժվար է զտել այն ապրանքները, որոնք չեն կարող առաքվել երկրի հատուկ մաքսային կանոնակարգերի և ընթացակարգերի պատճառով:

  Հաճախորդը, ով գնում է ապրանք(ներ) Ubuy վեբկայքի միջոցով և/կամ ապրանք(ներ)ը ստացողը նպատակակետ երկրում, բացառապես պատասխանատու է երաշխավորելու, որ ապրանք(ներ)ը կարող են օրինական կերպով ներմուծվել նպատակակետ երկիր որպես Ubuy, իսկ դրա մասնաճյուղերը որևէ հաստատում, հայտարարություն կամ խոստում չեն տալիս Ubuy կայքից գնված որևէ ապրանք(ներ) աշխարհի որևէ երկիր ներմուծելու օրինականության վերաբերյալ: Եթե պատվիրված ապրանք(ներ)ը սահմանափակված կամ արգելված է և հաստատված չէ նպատակակետ երկրի մաքսազերծման մարմինների կողմից, ապա հաճախորդն իրավասու չէ փոխհատուցման:

Հետաձգման պատճառները՝

Ubuy-ի կողմից տրամադրված առաքման գնահատված միջակայքն արտացոլում է ամենաստանդարտ առաքումը: Այնուամենայնիվ, որոշ պատվերներ երբեմն կարող են ենթարկվել ավելի երկար տարանցման ժամանակի, որը պայմանավորված է՝

 • Bad weather Վատ եղանակով
 • Flight delays Թռիչքների հետաձգումներով
 • National holidays or FestivalsԱզգային տոներով կամ փառատոներով
 • Customs clearance procedures Մաքսազերծման ընթացակարգերով
 • Natural CalamitiesԲնական աղետներով
 • Massive Breakout of Disease Հիվանդությունների զանգվածային բռնկմամբ:
 • Other unforeseen circumstances Այլ չնախատեսված հանգամանքներով

Առաքմանը հետևելը՝

Բոլոր բեռնափոխադրումներին կարելի է հետևել՝ օգտագործելով առաքումը հետևելու մեր էջում առկա պատվերի նույնականացման համարը: Պատվերին հետևելու ընտրանքը կարելի է գտնել մեր կայքէջի ներքևի հատվածում: Հավելվածի օգտատերերը կարող են տեսնել «հետևել պատվերին» տարբերակը՝ հավելվածի վերևի ձախ հատվածի ցանկի պատկերակը սեղմելով: Օգտագործողը կարող է սեղմել «Իմ պատվերները» և հեշտությամբ հետևել առաքմանը:

Բոլոր հարցերով խնդրում ենք դիմել մեր աջակցության թիմին հետագա օգնության համար: