facebook

Explore Premium & Luxury Brands & Products from the Overseas Market in Armenia

Ubuy Armenia
A Leading International Online Shopping Store for Luxury Brands & Premium Products in Armenia


Ubuy Armenia is among the largest eCommerce online shopping websites that ensure worldwide delivery of international products. A user-friendly, dynamic and trusted shopping platform that offers extremely well-designed and structured services. It is a one-stop online shopping destination that allows every customer to shop for high-end brands and premium products from the overseas market that are hard to find locally. This store houses an incredible collection of the latest local as well as global brands online that you won't find easily elsewhere. Grab the best online shopping deals and discounts whenever you shop online from Ubuy's multi-store eCommerce platform. Using advanced technologies and upgraded security systems, we ensure a rich cross-border shopping experience at every stage of your ordering process. Purchase imported items from diversified product categories available at this global brands store online. The most popular categories for you to choose from are Նորաձևություն և զարդեղեն, Էլեկտրոնիկա, Բջջային հեռախոաներ և աքսեսուարներ, Մանուկներ և մսուրային խմբի երեխաներ, Տան ապրանքներ, Օծանելիք և բուրմունքներ, Գեղեցկություն և անձնական խնամք, Սպորտ և գործիքներ, Ուղեբեռ և ճանապարհորդական շարժանիվ, Գրքեր, Ինքնաշարժ, Նպարեղեն և դելիկատեսներ, Առողջություն և կենցաղ, Գործիքներ և տան բարելավման պարագաներ and Գրասենյակային ապրանքներ.  

Հանրահայտ կատեգորիաներ
Top-Selling Product Categories on Ubuy Armenia


Choose to shop from Ubuy’s popular product categories such as Electronics, Cell Phones and Accessories, Kitchen and Dining, Books and Office Products. Get your preferred imported products from these categories. There are different filters available to search for your required branded products and to do shopping in a quick and efficient way. Get globally branded products delivered right to your doorsteps at ease.


Դիտել ավելին

Դիտել ավելին

Դիտել ավելին

Դիտել ավելին

Դիտել ավելին

Դիտել ավելին

Դիտել ավելին

Դիտել ավելին